مواد شیمیایی صنایع کاغذ سازی

مشخصات کاتیونیک سورفیس سایزینگ

شکل ظاهری قهواه ای روشن شیر کاکائویی
درصد جامد حداقل % 30
ویسکوزیته در°C 25 حداکثر 30 سانتی پویز
PH حداکثر 5
شارژ الکتریکی مثبت (کاتیونی)
زمان انبارداری 6 ماه (در 3 تا30 درجه C )

کاتیونیک سورفیس سایزینگ

کاتیونیک سورفیس سایزینگ ( SR-SIZE SAE 300 )

( مورد استفاده در سایز پرس )

این ماده شیمیایی جدید که به منظور آهار زنی سطحی کاغذ مورد استفاده قرار می گیرد از کوپلیمریزاسیون استایرن با آکریلات ها تولید میشود که به آسانی با نشاسته وارد واکنش شده و ساختار شیمیائی ویژه ای را موجب میگردد که به کاغذ خاصیت آب گریزی میدهد. میزان کاهش مصرف و کاهش هزینه تولید و سهولت در مصرف از مزیت های اصلی این مواد است.
این ماده به کمک نشاسته ایجاد فیلم مطلوبی در سطح کاغذ می نماید که بطور چشم گیری باعث مقاومت کاغذ در مقابل رطوبت و آب میشود و اندیکس رینگ – کراش کاغذهای بسته بندی را افزایش میدهد . مانند کاغذ مقوا و فلوتینگ اثر آن آنی است و نیازی به زمان در انبار را ندارند .

تصاویر

مشخصات امولسیون AKD سوبرا سایز

وضع ظاهری امولسیون شیری سفیدرنگ
درصد مواد جامد 20 تا 30 درصد
ویسکوزیته در 25°C حدود 100 میلی پاسکال ثانیه
PH 3-4
عمر نگهداری 90 روز در دمای بین 4 تا 30 درجه
شارژ الکتریکی کاتیونی
وضعیت انحلال در آب به آسانی در آب حل می شود

سورفیس سایزینگ AKD
( SR-SIZE 180)

امولسیون AKD سوبراسایز برای آهارزنی سطحی کاغذ با استفاده از دستگاه
(( سایزپرس )) صورت میگیرد .
برای این منظور امولسیون AKD سوبرا سایز بوسیله پمپ تغذیه و به طور مستمر به نشاسته آهارزنی افزوده میشود .
این ماده بار الکتریکی مثبت دارد که با ایجاد لایه نازکی بر روی سطح کاغذ باعث افزایش مقاومت مکانیکی کاغذ میشود و ثبات کاغذ را زیاد می کند .

تصاویر

مشخصات رزین سایز کاتیونی
( CRD-350 )

امولسیون شیری رنگ شکل ظاهری
35±1 درصد جامد
کاتیونی بار الکتریکی
زیر 50 سانتی پویز ویسکوزیته در °25 سانتیگراد
2-4 PH
6 ماه در حرارتهای بین °25-4 سانتیگراد زمان نگهداری
رزین سایز کاتیونی
Cationic Rosin Size CRD

( مورد استفاده داخل خمیر کاغذ )

رزین سایز کاتیونی دیسپرس شده ، ماده شیمیایی آهارزنی جدیدی است که با محیط زیست سازگاری دارد و مصرف آن امروزه در صنایع کاغذسازی بیشتر متداول گردیده است .
مزیت رزین سایز کاتیونی عبارتند از :
1- کاهش مقدار مصرف گام رزین و آلوم در مقایسه با رزین سایز معمولی
2- بهبود درجه سفیدی کاغذ
3- افزایش صافی در سطح کاغذ و براقیت آن
4- در محدوده وسیعی از PH محیط عمل میکند به ویژه در PH 5.6-5.5 که در چنین شرایطی از کربنات کلسیم به عنوان پر کننده با اطمینان میتوان استفاده کرد .
5- در ساختار شیمیایی رزین سایز کاتیونی از ماده گام رزین کمتری استفاده شده است ، به همین مناسبت مقاومت بیشتری به کاغذ میدهد و عمر ماندگاری کاغذ را زیاد میکند .
6- بار آلودگی پسآبها کم میشود و خطر خوردگی فلزی ماشین آلات را کاهش میدهد

تصاویر

مشخصات رُزین سایز تقویت شده سوبراسایز 50

شکل ظاهری محلول کاملاً صابونی به رنگ قهوه ای روشن با ویسکوزیته متوسط
درصد مواد جامد 50±1 درصد
PHمحلول 2 درصد 9-11
ویسکوزیته با فورتکاپ 4 28-30 ثانیه

سوبرا_سایز 50
( رُزین سایز تقویت شده 50% )

( مورد استفاده داخل خمیر کاغذ )

سوبرا - سایز 50 از نظر شیمیایی رُزین تقویت شده ای است که برای تولید انواع کاغذهای چاپ و تحریر و کاغذ بسته بندی مورد مصرف دارد .

سوبرا- سایز 50 را باید بین 1 تا 3 درصد با آب رقیق کرد و سپس به خمیر کاغذ افزود .

این ماده به همراه سولفات آلومینیوم به خمیر کاغذ افزوده می شود و موجب مقاومت کاغذ در برابر رطوبت و نفوذ آب می شود ، سطح کرکی کاغذ را نسبتاً لیز و نرم می کند و چاپ پذیری کاغذ را افزایش می دهد .

تصاویر

مشخصات پودر آهارزنی سطحی سوبرا

شکل ظاهری پودر سبز کمرنگ و قرمز آجری
قابلیت انحلال در آب به آسانی در آب حل میشود
PH 4-3
خلوص 98%
بار الکتریکی کاتیونی
دانه بندی Mesh 80-40

سورفیس سایزینگ پودری

( مورد استفاده در سایز پرس )

پودر آهارزنی سطحی سوبرا ( Surface Sizing Agent ) ، ماده ای جدید برای آهارزنی سطحی کاغذ مقوا به ویژه کاغذ فلوتینگ توصیه میشود . این ماده نیازی به افزودن آلوم ندارد و میتوان مستقیماً آن را مصرف کرد . در مقایسه با سایر مواد آهارزنی ارزان تر است و به راحتی در آب حل میشود .
سوبراسایز پودری ( Surface Sizing Agent ) ، به آسانی با زنجیره مولکولی نشاسته ساختار شیمیایی ایجاد می کند که خواص آب گریزی به آن می دهد ، این امر موجب میشود که سطح کاغذ مقوا نسبت به آب و رطوبت مقاومت پیدا میکند . استفاده از این ماده ، ایندکس Ring Crush را افزایش میدهد و مقاومت مکانیکی کاغذ را بهبود می بخشد .
این ماده را می توان در هنگام آماده سازی نشاسته به آن اضافه نمود و پس از صاف کردن در سایز پرس استفاده کرد ، مصرف این ماده موجب کاهش میزان مصرف نشاسته میشود .

تصاویر

 

امولسیون AKD سوبراسایز 15

امولسیون سفید رنگ وضعیت ظاهری
حدود % 15 درصد مواد جامد
حدود 15 میلی پاسکال ثانیه ویسکوزیته در °25 سانتیگراد
3-4 PH
90 روز عمر نگهداری
کاتیونی شارژ الکتریکی
به آسانی در آب حل می شود وضعیت انحلال در آب

امولسیون AKDسوبراسایز 15
( SR-SIZE 150 )

امولسیون AKDسوبراسایز 15 ( SR-SIZE 150 )

INTERNAL SIZING AGENT AKD PLUS-15 )

( مورد استفاده داخل خمیر کاغذ )

امولسیون AKD سوبراسایز ماده شیمیایی بسیار با قابلیتی است که به راحتی با موادی که یون ئیدروژن در ساختار شیمیایی خود دارند مانند مواد سلولزی پیوندی را ایجاد می کنند که به شدت آب گریز بوده و تمایلی به جذب آب ندارند . بر خلاف روش اسیدی برای آهارزنی کاغذ ، امولسیون AKD در محیط قلیایی PH Value ( 7.5-9.0 )مورد استفاده قرار میگیرد و باعث زرد شدن و شکنندگی کاغذ نمی شود ، سفیدی و صافی در سطح کاغذ را بهبود می بخشد ، چاپ پذیری و جذب مرکب و جوهر را بهتر می کند . بار آلودگی آب در گردش را کاهش میدهد و شرایط بهره برداری را با محیط زیست سازگارتر مینماید .
امولسیون AKD سوبراسایز 15 را می توان مستقیما به مخازن خمیر کاغذ اضافه نمود . مقدار مصرف معمولاً بین 15-5 کیلوگرم بر اساس نوع خمیر مصرفی بر پایه ی الیاف خشک کاغذ می باشد .

تصاویر

مشخصات فنی رزین مقاومت دهنده کاغذ

مایعی شفاف زرد کم رنگ است و کمی ویسکوزیته وضعیت ظاهری
20±1 درصد مواد جامد
6000-2000 سانتی پویز ویسکوزیته در °25 سانتیگراد
2-5 PH
مثبت و منفی بار الکتریکی
6 ماه در حرارتهای بین 4 تا 25 درجه سلسیوس مدت زمان نگهداری

رزین مقاوت دهنده خشک کاغذ

رزین مقاوت دهنده خشک کاغذ (Dry Strength Agent )

این رزین از نظر ساختار شیمیایی کوپلیمر آکریل آمید و آکریلیک ها می باشد ، و دارای بار الکتریکی مثبت و منفی است (1)و میتواند در محیط اسیدی یا خنثی و قلیایی با یون ئیدروژنی الیاف سلولزی اتصال محکمی را تشکیل دهد .
این ماده شیمیایی برای تولید کاغذ کرافت و یا کاغذ فلوتینیگ بسیار مناسب است و موجب افزایش خواص مقاومتی رینگ – کراش و برست – اندیکس می شود و همزمان کیفیت آهارزنی را بهبود میدهد و مانند کمک کننده به فیلتر شدن عمل میکند و الیاف ریز را هم همراه خمیر کاغذ بر روی توری ماشین کاغذ نگه میدارد .

نحوه مصرف :

رزین را میتوانید مستقیماً و یا به نسبت 1 به 70 با آب رقیق کنید و به میزان %2 تا 0.75 بر پایه خمیر خشک به مخزن خمیر اضافه نمائید .
.

تصاویر

مشخصات فنی رزین آنیونیک

شکل ظاهری

امولسیون شیری رنگ

درصد جامد

45-43

PH

5/6- 5/3

ویسکوزیته در 25° C

20-8 میلی پاسکال ثانیه

بار الکتریکی

آنیونیک

زمان ماندگاری

6 ماه در دمای °C 30-5

آنیونیک رزین
(SR-SIZE45)

( مورد مصرف در داخل خمیر کاغذ )

رزین سایز آنیونی دیسپرس شده ، تولیدی شرکت سوبرارزین ماده ی آهارزنی جدید است برای صنایع کاغذسازی. این نوع رُزین سایز بهتر از رُزین سایز معمولی عمل می کند . در ساختار شیمیایی این ماده از گام رزین کمتری استفاده شده است و به جای آن از دیسپرس کننده آنیونی جایگزین گردیده است که نوعی سنتتیک پلیمر میباشد . در فرآیند تولید این نوع مواد آهارزنی از تکنولوژی پیشرفته ای استفاده میشود که موجب پراکندگی یکنواخت نانو ذرات ها در امولسیون میگردد .این ماده شیمیایی به دلیل تاثیرگذاری بر روی انواع الیاف سلولزی جهت آهارزنی انواع مختلف کاغذ توصیه میشود .

.

 الکیل فنلیک رزین (subra phenolic SP110 )

(مورد مصرف در چسب های حلالی)

چسب های نئوپرن اصلاح شده با الکیل فنلیک رزین بر پایه حلالها یکی از مهم ترین چسب های موجود دربازار امروز دنیا هستند. این چسب ها در صنایع اتومبیل سازی ، در صنایع ساختمانی، مبلمان و اداری و هم چنین در صنایع چرم و چمدان و کفش سازی در مقایس وسیعی کاربرد دارند و مورد استفاده قرار میگرند. درخشش همه کاره این چسب ها به علت مقاومت چسبندگی مطلوب انعطاف پذیری و خاصیت گیرائی سریع آنها درخشندگی و مقاومت اتصال چسب نسبت به آب میباشد همچنین پایداری آنها در مقابل نور خورشید و حرارت از دیگر مزایای آن میباشد.
نقش الکیل فنلیک رزین در فرمولاسیون چسب های حلالی بر پایه نئوپرن افزایش مقاومت حرارتی، کمک به چسبندگی و ایجاد پیوند و اتصال بیشتر برای چسبندگی ویژه و ثبات بیشتر چسبندگی است.

 تمام خواص اشاره فوق متاثر از نوع و کیفیت الکیل فنلیک رزین در فرایند تولید است. در فرمولاسیون این چسب غالباً از مواد اصلی زیر استفاده میشود :

 • الکیل فنلیک رزین
 • نئوپرن
 • حلال
 • اکسید منیزیم
 • اکسید روی
 • آنتی اکسیدان
 • مواد پرکننده مناسب جهت ایجاد شبکه های محکم اتصال

از خواص مهم این نوع رزین های فنلیک مبتوان به موارد زیر اشاره نمود :

 • امتزاج پذیری آنها با نئوپرن نام برد که خاصیت امتزاج پذیری عالی با نئوپرن دارد.
 • افزایش Tack   Open Time
 • تقویت چسبندگی ویژه برای اشیائی و اجسامی مانند شیشه، فلزات ، و سایر سطوحی که صاف و عاری از منفذ می باشند.
 • خاصیت میل ترکیبی با اکسید منیزیم و ایجاد ساختار شیمیایی و ایجاد کمپلکس با آن و افزایش نقطه نرم شدن رزین (softening point)

 مشخصات فنی الکیل فنلیک رزین

Chemical classification PTBP Formaldehyde Resin (Resole)
Type Heat Reactive / Adhesive Resin
Physical Form Broken Lumps
Colour pale yellow
Softening point (capillary & tube) 70-75
Viscosity of 60% solution in  
Toluene at 25 c by B B4 ford cup 35-75 sec
Methylol content 9-12%

رزین RD44 (SR-SIZE RD44)

(مورد مصرف داخل خمیر کاغذ)

رزین RD44 دیسپرس شده ، ماده شیمیایی آهارزنی جدیدی است که با محیط زیست سازگاری دارد و مصرف آن امروزه در صنایع کاغذسازی بیشتر متداول گردیده است .
مزیت رزین RD44 عبارتند از :

1- کاهش مقدار مصرف گام رزین و آلوم در مقایسه با رزین سایز معمولی

2- بهبود درجه سفیدی کاغذ

3-  افزایش صافی در سطح کاغذ و براقیت آن

4-  در ساختار شیمیایی رزین سایز آنیونی از ماده گام رزین کمتری استفاده شده است ، به همین مناسبت مقاومت بیشتری به کاغذ میدهد و عمر ماندگاری کاغذ را زیاد میکند .
5- بار آلودگی پسآبها کم میشود و خطر خوردگی فلزی ماشین آلات را کاهش میدهد

مشخصات رزین RD44

(SR-SIZE RD44)

شکل ظاهری

امولسیون شیری رنگ

درصد جامد

 1± 45

بار الکتریکی

آنیونیک

ویسکوزیته در C°25

زیر 50 سانتی پویز

PH

6-3

زمان نگهداری

6 ماه در دمای بین  C°30-5

(سوبرا پلاست (مشابه بازو پلاست

مورد مصرف در سایز پرس

این ماده شیمیایی جدید که به منظور آهار زنی سطحی کاغذ مورد استفاده قرار می گیرد از کوپلیمریزاسیون استایرن با آکریلات ها تولید میشود که به آسانی با نشاسته وارد واکنش شده و ساختار شیمیائی ویژه ای را موجب میگردد که به کاغذ خاصیت آب گریزی میدهد. میزان کاهش مصرف و کاهش هزینه تولید و سهولت در مصرف از مزیت های اصلی این مواد است.این ماده به کمک نشاسته ایجاد فیلم مطلوبی در سطح کاغذ می نماید که بطور چشم گیری باعث مقاومت کاغذ در مقابل رطوبت و آب میشود و اندیکس رینگ – کراش کاغذهای بسته بندی را افزایش میدهد . مانند کاغذ مقوا و فلوتینگ اثر آن آنی است و نیازی به زمان در انبار را ندارند .

 

 

مشخصات فنی سوبراپلاست

(SR-SIZE 300)

شکل ظاهری

قهوه ای روشن

درصد مواد جامد

 1 ± 30

بار الکتریکی

کاتیونی

ویسکوزیته در C°25

حداکثر 30 سانتی پویز

PH

5-3

شارژ الکتریکی

مثبت کاتیونی

زمان انبارداری

6 ماه در حرارتهای بین  C°30-3

 

 

سوبرازول (SR-SIZE 350) subrasol rosin

(مورد استفاده در داخل خمیر کاغذ) 

سوبرازول دیسپرس شده ، ماده شیمیایی آهارزنی جدیدی است که با محیط زیست سازگاری دارد و مصرف آن امروزه در صنایع کاغذسازی بیشتر متداول گردیده است. این ماده شیمیایی از ترکیب گام رزین تقویت شده با رزین های ترموست قابل حل در آب و با استفاده از تکنولوژی پیشرفته و بکارگیری دستگاههای هموژنایزر مدرن با فشار بسیار زیاد تولید میگردد . به کارگیری این فرآیند تولید ، موجب پراکندگی بهتر نانو ذرات های با بار الکتریکی مثبت میشود که در محدوده PH خنثی به آسانی جذب الیاف سلولزی میگردد و برای آهارزنی انواع مختلف کاغذهای    بسته بندی ، کاغذهای چاپ و تحریر از آن استفاده میشود .

مشخصات فنی سوبرازول

شکل ظاهری

امولسیون شیری رنگ

درصد جامد

1±35

بار الکتریکی

کاتیونیک

ویسکوزیته در C°25

زیر 50 سانتی پویز

PH

4-2

زمان نگهداری

6 ماه در حرارتهای بین  C°30-4

 

های پلیمر سورفیس سایزینگ (SR-SIZE180H)

(مورد مصرف در سایز پرس)

 

این ماده شیمیایی جدید که بمنظور آهار زنی سطحی کاغذ مورد استفاده قرار می گیرد که به آسانی با نشاسته وارد واکنش شده و ساختار شیمیائی ویژه ای را موجب میگردد که به کاغذ خاصیت آب گریزی میدهد. میزان کاهش مصرف و کاهش هزینه تولید و سهولت در مصرف از مزیت های اصلی این مواد است.

این ماده به کمک نشاسته ایجاد فیلم مطلوبی در سطح کاغذ می نماید که بطور چشم گیری باعث مقاومت کاغذ در مقابل رطوبت و آب میشود و اندیکس رینگ – کراش کاغذهای بسته بندی را افزایش میدهد. برای تولید کاغذهای white –top بهتر است از High Polymer استفاده شود.

مشخصات فنی

Subra – high polymer

ردیف

شرح

مشخصات

1

وضعیت ظاهری

امولسیون شیری سفید رنگ

2

درصد مواد جامد

± 18

3

ویسکوزیته در 25 درجهC

حدود 100 میلی پاسکال ثانیه

4

PH

4-2

5

شارژ الکتریکی

کاتیونیک

6

زمان انبارداری

3 ماه (در 3 تا 30 درجه C )