ANIONIC ROSIN DISPERSION
INTERNAL SIZING AGENT
رُزین‌سایز آنیونی دیسپرس شده تولیدی شرکت سوبرارزین ماده آهارزنی جدیدی است برای صنایع کاغذسازی.
این نوع رُزین‌سایز نیز بهتر از رُزین‌سایز معمولی عمل می‌کند. در ساختار شیمیایی این ماده نیز از گام رزین کمتری استفاده شده اسـت و به‌جای آن از دیسپرس‌کننده آنیونـی جایگزین گردیـده است که نوعی سنتتیک پلیمر می‌باشد. در فرآیند تولید این نوع مواد آهـارزنی از تکنـولوژی پیشرفته‌ای استفـاده می‌شـود کـه موجب پراکندگی یکنواخت نانوذرات‌ها در امولسیون می‌گردد.
این ماده شیمیایی به‌دلیل تاثیرگذاری بر روی انواع الیاف سلولزی جهت آهارزنی انواع مختلف کاغذ توصیه می‌شود.

نحوه مصرف:

۱. ایـن محصول نبایستی با سایـر مواد آهارزنی صابـونی شـده مخلوط شود.
۲. مخازن خمیر بایستی تمیز باشد.
۳. قـبل از مصرف بایستی با آب سرد و با غلظت حـدود 2% رقیق شود و سپس به‌طور مستمر و یکنواخت به خمیر اضافه کنید.
۴. PH محیطی که این ماده بایستی مصرف شود، حائز اهمیت است، حدود مجاز PH بین 4/5 تا 5/5 توصیه می‌شود.
۵. پرکننده‌های معمولی اثر آهارزنی این ماده را خنثی می‌کنند و استفاده از پرکننده کربنات کلسیم در خمیر کاغذ اثر معکوس دارد.

بسته‌بندی و شرایط نگهداری:

بسته بندی: در بشکه‌های پلاستیکی 200 لیتری یا در کانتینرهای پلاستیکی1000 IBC لیتری
شرایط نگهداری: در محل‌های خنک و حرارت‌های بین C°25
این ماده سمی و آتش‌گیر نیست و خوردگی فلزی به‌همراه ندارد.
TECHNICAL INDEX

Appearance

milky emulsion

Solid content

40%-45%

Viscosity (25°C)

8-20mPa.s

PH

5-5.5

Shelf life

4 months (4-25°C)