HIGH POLYMER
SURFACE SIZING AGENT
این ماده شیمیایی جدید که به‌منظور آهارزنی سطحی کاغذ مورد استـفاده قرار می‌گیـرد، به‌آسانی با نشاسته وارد واکنـش شـده ساختار شیمیایی ویژه‌ای را موجب می‌گردد که به کاغذ خاصیت آب‌گریزی می‌دهد. میزان کاهش مصرف و کاهش هزینه تولید و سهولت در مصرف از مزیت‌های اصلی این مـواد است. این ماده به‌کمک نشاسته ایجاد فیلم مطلوبی در سطح کـاغذ می‌نماید که به‌طور چشم‌گیری باعث مقاومـت کاغذ در مقابل رطوبـت و آب می‌شود و اندیکس رینگ - کراش کاغذهای بسته‌بندی را افزایش مـی‌دهـد. بـرای تـولیـد کاغـذهـای white-top بهتـر است از High polymer استفاده شود.

نحوه مصرف:

پـس‌از پخت نشاسته و سپس خنـک کردن تـا دمـای 65 تا 75 درجـه به آن اضافه می‌شود. نشاسته بهتـر است از نوع اکسید باشد. این ماده با کربنات کلسیم سازگاری دارد.

بسته‌بندی و شرایط نگهداری:

بسته‌بندی: در مخزن‌های IBC 1000 لیتری
شرایط نگهداری: دمای بین 5 تا 25 درجه سانتیگراد
TECHNICAL INDEX

Appearance

milky white emulsion

Solid content

15% - 20%

Viscosity (25°C)

about 100mPa.s

PH

2-4

Shelf life

3 months (5-30°C)

Ionicity

Cationic