SUBRA ALKYL PHENOLIC RESIN
MODIFIED ALKYL PHENOLIC RESIN (USED FOR PHASE RESISTANCE CONTACT ADHESIVES)
چسب‌هـای نئوپرن اصـلاح شـده با الکیل‌فنلیـک‌رزین بر ‌پـایه حـلال‌ها یکی از مهم‌ترین چسب‌های موجود دربـازار امروز دنیا هستند. ایـن چسب‌ها در صنـایع اتومبیـل‌سـازی، در صـنایع ساختمانی، مبلمان و اداری و همچنین در صنایع چرم و چمدان و کفش‌سازی در مقیاس وسیعی کاربرد دارند و مورد استفاده قرار مـی‌گیرند. درخشش همه‌کاره این چسب‌ها به‌علت مقـاومت چسبندگی مطلوب انعطاف‌پذیری و خاصیت گیرائی سریع آنها و مقاومت اتصال چسب به آب می‌باشد همچنین پایداری آنها در مقابل نور خورشید و حرارت از دیـگر مزایای آن می‌باشد. نقش الکیـل‌فنلیک‌رزیـن در فرمـولاسیون چسب‌های حـلالی بر پـایه نئـوپرن افزایش مقاومـت حرارتی، کمـک به چسبندگی و ایجاد پیـوند و اتصال بیشتر بـرای چسبندگی ویـژه و ثبـات بیشتر چسبندگی است.
تمام خواص اشاره فوق متاثر از نوع و کیفیت الکیل‌فنلیک‌رزین در فرآیند تولید است. در فرمولاسیون این چسب غالباً از مواد اصلی زیر استفاده می‌شود:
۱. الکیل فنلیک رزین
۲. نئوپرن
۳. حلال
۴. اکسید منیزیم
۵. اکسید روی
۶. آنتی اکسیدان
۷. مواد پرکننده مناسب جهت ایجاد شبکه‌های محکم اتصال

از خواص مهم این نوع رزین های فنلیک مبتوان به موارد زیر اشاره نمود:

۱. امتزاج پذیری آنها با نئوپرن نام برد که خاصیت امتزاج پذیری عالی با نئوپرن دارد.
۲. افزایش Tack Open Time
۳. تقویت چسبندگی ویژه برای اشیائی و اجسامی مانند شیشه، فلزات ، و سایر سطوحی که صاف و عاری از منفذ می باشند.
۴. خاصیت میل ترکیبی با اکسید منیزیم و ایجاد ساختار شیمیایی و ایجاد کمپلکس با آن و افزایش نقطه نرم شدن رزین (softening point)
TECHNICAL INDEX

Chemicl classification

PTBP – formaldehyed Resin (Resole)

Type

Heat Reative / Adhesives Resin

Physical from

Broken Lumps or 70% in Toluene

Melting Point

70-80°C Capillary Tube

Methylol Content

8%-12%

Moisture Content

0.5% max

MgO Reactivity

6.0% min

Color

Pale Yellow