admin

23 ژانویه 2019

درای استرنت (Dry Strength)

از سالیان پیش افزودنی‌هایی تحت عنوان افزایش دهنده مقاومت خشک در صنایع کاغذسازی رواج داشته است یکی از متداولترین آنها استفاده از نشاسته چه بصورت نشاسته […]
28 نوامبر 2018

آهار زنی در صنعت کاغذ سازی

افزودن رُزین به خمیر کاغذ پیشینه طولانی دارد و از زمانهای قدیم تا به امروز مواد گوناگونی برای آهار زنی کاغذ مورد استفاده قرار گرفته است […]
26 فوریه 2017

آهار زنی در صنعت کاغذ سازی

26 فوریه 2017

سورفیس سایزینگ مایع (Liquid Surface sizing )