Chemical industry of paper making industry

مشخصات کاتیونیک سورفیس سایزینگ

شکل ظاهری قهواه ای روشن شیر کاکائویی
درصد جامد حداقل % 30
ویسکوزیته در°C 25 حداکثر 30 سانتی پویز
PH حداکثر 5
شارژ الکتریکی مثبت (کاتیونی)
زمان انبارداری 6 ماه (در 3 تا30 درجه C )

کاتیونیک سورفیس سایزینگ

کاتیونیک سورفیس سایزینگ ( SR-SIZE SAE 300 )

( مورد استفاده در سایز پرس )

این ماده شیمیایی جدید که به منظور آهار زنی سطحی کاغذ مورد استفاده قرار می گیرد از کوپلیمریزاسیون استایرن با آکریلات ها تولید میشود که به آسانی با نشاسته وارد واکنش شده و ساختار شیمیائی ویژه ای را موجب میگردد که به کاغذ خاصیت آب گریزی میدهد. میزان کاهش مصرف و کاهش هزینه تولید و سهولت در مصرف از مزیت های اصلی این مواد است.
این ماده به کمک نشاسته ایجاد فیلم مطلوبی در سطح کاغذ می نماید که بطور چشم گیری باعث مقاومت کاغذ در مقابل رطوبت و آب میشود و اندیکس رینگ – کراش کاغذهای بسته بندی را افزایش میدهد . مانند کاغذ مقوا و فلوتینگ اثر آن آنی است و نیازی به زمان در انبار را ندارند .

تصاویر

مشخصات امولسیون AKD سوبرا سایز

وضع ظاهری امولسیون شیری سفیدرنگ
درصد مواد جامد 20 تا 30 درصد
ویسکوزیته در 25°C حدود 100 میلی پاسکال ثانیه
PH 3-4
عمر نگهداری 90 روز در دمای بین 4 تا 30 درجه
شارژ الکتریکی کاتیونی
وضعیت انحلال در آب به آسانی در آب حل می شود

سورفیس سایزینگ AKD
( SR-SIZE 180)

امولسیون AKD سوبراسایز برای آهارزنی سطحی کاغذ با استفاده از دستگاه
(( سایزپرس )) صورت میگیرد .
برای این منظور امولسیون AKD سوبرا سایز بوسیله پمپ تغذیه و به طور مستمر به نشاسته آهارزنی افزوده میشود .
این ماده بار الکتریکی مثبت دارد که با ایجاد لایه نازکی بر روی سطح کاغذ باعث افزایش مقاومت مکانیکی کاغذ میشود و ثبات کاغذ را زیاد می کند .

تصاویر

مشخصات رزین سایز کاتیونی
( CRD-350 )

امولسیون شیری رنگ شکل ظاهری
35±1 درصد جامد
کاتیونی بار الکتریکی
زیر 50 سانتی پویز ویسکوزیته در °25 سانتیگراد
2-4 PH
6 ماه در حرارتهای بین °25-4 سانتیگراد زمان نگهداری
رزین سایز کاتیونی
Cationic Rosin Size CRD

( مورد استفاده داخل خمیر کاغذ )

رزین سایز کاتیونی دیسپرس شده ، ماده شیمیایی آهارزنی جدیدی است که با محیط زیست سازگاری دارد و مصرف آن امروزه در صنایع کاغذسازی بیشتر متداول گردیده است .
مزیت رزین سایز کاتیونی عبارتند از :
1- کاهش مقدار مصرف گام رزین و آلوم در مقایسه با رزین سایز معمولی
2- بهبود درجه سفیدی کاغذ
3- افزایش صافی در سطح کاغذ و براقیت آن
4- در محدوده وسیعی از PH محیط عمل میکند به ویژه در PH 5.6-5.5 که در چنین شرایطی از کربنات کلسیم به عنوان پر کننده با اطمینان میتوان استفاده کرد .
5- در ساختار شیمیایی رزین سایز کاتیونی از ماده گام رزین کمتری استفاده شده است ، به همین مناسبت مقاومت بیشتری به کاغذ میدهد و عمر ماندگاری کاغذ را زیاد میکند .
6- بار آلودگی پسآبها کم میشود و خطر خوردگی فلزی ماشین آلات را کاهش میدهد

تصاویر

مشخصات رُزین سایز تقویت شده سوبراسایز 50

شکل ظاهری محلول کاملاً صابونی به رنگ قهوه ای روشن با ویسکوزیته متوسط
درصد مواد جامد 50±1 درصد
PHمحلول 2 درصد 9-11
ویسکوزیته با فورتکاپ 4 28-30 ثانیه

سوبرا_سایز 50
( رُزین سایز تقویت شده 50% )

( مورد استفاده داخل خمیر کاغذ )

سوبرا - سایز 50 از نظر شیمیایی رُزین تقویت شده ای است که برای تولید انواع کاغذهای چاپ و تحریر و کاغذ بسته بندی مورد مصرف دارد .

سوبرا- سایز 50 را باید بین 1 تا 3 درصد با آب رقیق کرد و سپس به خمیر کاغذ افزود .

این ماده به همراه سولفات آلومینیوم به خمیر کاغذ افزوده می شود و موجب مقاومت کاغذ در برابر رطوبت و نفوذ آب می شود ، سطح کرکی کاغذ را نسبتاً لیز و نرم می کند و چاپ پذیری کاغذ را افزایش می دهد .

تصاویر

مشخصات پودر آهارزنی سطحی سوبرا

شکل ظاهری پودر سبز کمرنگ و قرمز آجری
قابلیت انحلال در آب به آسانی در آب حل میشود
PH 4-3
خلوص 98%
بار الکتریکی کاتیونی
دانه بندی Mesh 80-40

سورفیس سایزینگ پودری

( مورد استفاده در سایز پرس )

پودر آهارزنی سطحی سوبرا ( Surface Sizing Agent ) ، ماده ای جدید برای آهارزنی سطحی کاغذ مقوا به ویژه کاغذ فلوتینگ توصیه میشود . این ماده نیازی به افزودن آلوم ندارد و میتوان مستقیماً آن را مصرف کرد . در مقایسه با سایر مواد آهارزنی ارزان تر است و به راحتی در آب حل میشود .
سوبراسایز پودری ( Surface Sizing Agent ) ، به آسانی با زنجیره مولکولی نشاسته ساختار شیمیایی ایجاد می کند که خواص آب گریزی به آن می دهد ، این امر موجب میشود که سطح کاغذ مقوا نسبت به آب و رطوبت مقاومت پیدا میکند . استفاده از این ماده ، ایندکس Ring Crush را افزایش میدهد و مقاومت مکانیکی کاغذ را بهبود می بخشد .
این ماده را می توان در هنگام آماده سازی نشاسته به آن اضافه نمود و پس از صاف کردن در سایز پرس استفاده کرد ، مصرف این ماده موجب کاهش میزان مصرف نشاسته میشود .

تصاویر

 

امولسیون AKD سوبراسایز 15

امولسیون سفید رنگ وضعیت ظاهری
حدود % 15 درصد مواد جامد
حدود 15 میلی پاسکال ثانیه ویسکوزیته در °25 سانتیگراد
3-4 PH
90 روز عمر نگهداری
کاتیونی شارژ الکتریکی
به آسانی در آب حل می شود وضعیت انحلال در آب

امولسیون AKDسوبراسایز 15
( SR-SIZE 150 )

امولسیون AKDسوبراسایز 15 ( SR-SIZE 150 )

INTERNAL SIZING AGENT AKD PLUS-15 )

( مورد استفاده داخل خمیر کاغذ )

امولسیون AKD سوبراسایز ماده شیمیایی بسیار با قابلیتی است که به راحتی با موادی که یون ئیدروژن در ساختار شیمیایی خود دارند مانند مواد سلولزی پیوندی را ایجاد می کنند که به شدت آب گریز بوده و تمایلی به جذب آب ندارند . بر خلاف روش اسیدی برای آهارزنی کاغذ ، امولسیون AKD در محیط قلیایی PH Value ( 7.5-9.0 )مورد استفاده قرار میگیرد و باعث زرد شدن و شکنندگی کاغذ نمی شود ، سفیدی و صافی در سطح کاغذ را بهبود می بخشد ، چاپ پذیری و جذب مرکب و جوهر را بهتر می کند . بار آلودگی آب در گردش را کاهش میدهد و شرایط بهره برداری را با محیط زیست سازگارتر مینماید .
امولسیون AKD سوبراسایز 15 را می توان مستقیما به مخازن خمیر کاغذ اضافه نمود . مقدار مصرف معمولاً بین 15-5 کیلوگرم بر اساس نوع خمیر مصرفی بر پایه ی الیاف خشک کاغذ می باشد .

تصاویر

مشخصات فنی رزین مقاومت دهنده کاغذ

مایعی شفاف زرد کم رنگ است و کمی ویسکوزیته وضعیت ظاهری
20±1 درصد مواد جامد
6000-2000 سانتی پویز ویسکوزیته در °25 سانتیگراد
2-5 PH
مثبت و منفی بار الکتریکی
6 ماه در حرارتهای بین 4 تا 25 درجه سلسیوس مدت زمان نگهداری

رزین مقاوت دهنده خشک کاغذ

رزین مقاوت دهنده خشک کاغذ (Dry Strength Agent )

این رزین از نظر ساختار شیمیایی کوپلیمر آکریل آمید و آکریلیک ها می باشد ، و دارای بار الکتریکی مثبت و منفی است (1)و میتواند در محیط اسیدی یا خنثی و قلیایی با یون ئیدروژنی الیاف سلولزی اتصال محکمی را تشکیل دهد .
این ماده شیمیایی برای تولید کاغذ کرافت و یا کاغذ فلوتینیگ بسیار مناسب است و موجب افزایش خواص مقاومتی رینگ – کراش و برست – اندیکس می شود و همزمان کیفیت آهارزنی را بهبود میدهد و مانند کمک کننده به فیلتر شدن عمل میکند و الیاف ریز را هم همراه خمیر کاغذ بر روی توری ماشین کاغذ نگه میدارد .

نحوه مصرف :

رزین را میتوانید مستقیماً و یا به نسبت 1 به 70 با آب رقیق کنید و به میزان %2 تا 0.75 بر پایه خمیر خشک به مخزن خمیر اضافه نمائید .
.

تصاویر