نیازهای مشتری، نقطه­ شروع تیم تحقیق و توسعه ماست.

در طول سالها، تیم‌ ما همواره در حال تحقیق و توسعه بوده و با شرکت‌های بزرگ کاغذسازی همکاری نموده و با معرفی مواد مناسب برای شرکت‌های بزرگ این صنعت، در کاهش مشکلات آنها مشارکت داشته است.

تحقیقات در راستای کاهش ضایعات تولیدی و یافتن راهکارهای هوشمندانه برای کاهش هزینه تولید از اهداف تیم تحقیق و توسعه ما است.

رویکرد ما نسبت به تیم تحقیق و توسعه:

  • داشتن آزمایشگاه حرفه ای درکنار تجهیزات پیشرفته.
  • شبیه سازی آزمایشی در هر بخش از خمیرسازی و کاغذسازی.
  • تمرکز بر روی توسعه پایدار و سازگار با محیط زیست در صنعت کاغذ.