علف کش گلیفوزیت ۴۱% اس ال

علف کش سیستمیک و عمومی

علف کش گلایفوزیت از  گروه اسید فسفونیک است که برای کنترل طیف وسیعی از علف های هرز پهن برگ و باریک برگ استفاده می شود كه بصورت غير انتخابی عمل می کند. حتي علفهاي  هرز دائمی رشد يافته  و تثبيت شده را هم از بين می برد. برای علفهای هرز يكساله جوان میزان كمتر و برای علفهای هرز دائمی میزان بالاتری از گلایفوزیت  مورد استفاده قرار می گیرد.

اگر گلایفوزیت در پايان رشد رويشي و آغاز گلدهي علف های هرز استفاده شود کارایی بسیار بالاتری خواهد داشت. بهتر است که در زمان مصرف، علفهای هرز شاداب و در حال رشد فعال باشند. در شرايط گرم و خشك بهتر است قبل از سمپاشی آبياری صورت گيرد.

گلایفوزیت از طریق شيره گياهی به اندامهاي زير زمينی علفهای هرز (ريشه، استولون و غده) منتقل می شود.

گلایفوزیت برای كنترل علفهاي هرز نازك برگ و پهن برگ يكساله و چند ساله در باغات ميوه و مركبات، تاكستانها، مزارع نيشكر، زمينهای زراعی پس از برداشت محصول و اراضی غير زراعی استفاده می شود.

افزودن ۲ درصد سولفات آمونیم یا فری گیت ۵ در هزار خاصیت علف کشی گلایفوزیت را افزایش می دهد.

جذب از طریق شاخ و برگ گیاه صورت می گیرد.

بهترین نتیجه جهت کنترل علف های باریک برگ چندساله زمانی بدست می آید که این گونه ها حداقل در مرحله ۴ تا ۵ برگی بوده و ارتفاع آنها حداقل ۱۰ سانتی متر باشد.

مطالعات سم شناسی جامع در حیوانات نشان داده است که گلایفوزیت سبب بروز سرطان، نقص های مادرزادی، آسیب DNA ، اختلال در سیستم عصبی، اختلال در سیستم ایمنی بدن، اختلال در غدد درون ریز و یا مشکلات باروری نمی شود. سازمان حفاظت محیط زیست ایالات متحده (EPA) پتانسیل سرطان زایی گلایفوزیت را در رده E به معنای”عدم سرطان زایی برای انسان” طبقه بندی کرده است.

سازمان حفاظت محیط زیست، که مطالعات و بررسی های گسترده سم شناسی و محیط زیست را قبل از ثبت ماده موثر هر علف کش انجام می دهد، گلایفوزیت را به عنوان یک علف کش “عملاً غیر سمی” طبقه بندی کرده است.