لیست محصولات صنایع چسب سازی:

SUBRA PHENOLIC – AP350
SUBRA PHENOLIC – AP300