کاغذهای بسته‌بندی  مواد غذایی

کاغذهای بسته‌بندی مواد غذایی گرم و سرد شامل: لیوان کاغذی، کاغذهای بسته­ بندی فست­ فودها، ظروف غذایی، کاغذ بسته‌بندی نوشیدنی­ های مایع و بسته‌بندی‌های گوشت

و غیره می­ باشد.

* دوستدار محیط زیست، قابل بازیافت، سالم و بهداشتی

ما مناسب‌ترین ماده همراه با بهینه  ترین روش مصرف، ازجمله اصلاح تجهیزات و ماشین­ آلات را عرضه می‌کنیم.

Pulping 

Paper making Coating

full set of solutions

* با ارتقاء استانداردهای زندگی مردم، تقاضا برای کاغذ بسته‌بندی مواد غذایی به شدت در حال پیشرفت است و جایگزینی کاغذ با پلاستیک چیزی است که ما بیشتر به آن نیاز داریم. کاغذهای بسته‌بندی مواد غذایی از لحاظ بهداشتی، سازگاری با محیط زیست، قابلیت بازیافت، تجزیه‌پذیری و چند منظوره بودن حائز اهمیت می‌باشند.

* علاوه ‌بر پوشش معمولی، بسته‌بندی مواد غذایی که در ارتباط با حرارت هستند، نیاز به توجه بیشتر به پارامترهایی همچون آب گریزی، عدم جذب روغن، بخار و رطوبت و عدم نفوذ اکسیژن دارد. ما می‌توانیم مواد شیمیایی مناسب را براساس فرمول‌های موجود به مصرف­ کنندگان جهت بهبود کاغذ و دستیابی به نتایج دلخواه ارائه دهیم.